การประเมินลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 4 ธันวาคม 2557DSC_5165.JPG

DSC_5166.JPG

DSC_5168.JPG

DSC_5171.JPG

DSC_5172.JPG

DSC_5174.JPG

DSC_5176.JPG

DSC_5182.JPG

DSC_5185.JPG

DSC_5188.JPG

DSC_5201.JPG

DSC_5203.JPG

DSC_5207.JPG

DSC_5217.JPG

DSC_5222.JPG

DSC_5230.JPG

DSC_5237.JPG

DSC_5309.JPG

DSC_5330.JPG

DSC_5332.JPG

DSC_5333.JPG