โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และโครงการประกวดวงดนตรี ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSCF5248.JPG

DSCF5249.JPG

DSCF5251.JPG

DSCF5252.JPG

DSCF5253.JPG

DSCF5254.JPG

DSCF5255.JPG

DSCF5256.JPG

DSCF5257.JPG

DSCF5258.JPG

DSCF5259.JPG

DSCF5260.JPG

DSCF5261.JPG

DSCF5262.JPG

DSCF5263.JPG

DSCF5264.JPG

DSCF5265.JPG

DSCF5266.JPG

DSCF5270.JPG

DSCF5271.JPG

DSCF5272.JPG